Abilități utile pentru o carieră de succes

Echipa Viitorul Meu 05.02.2023
Model de carieră

Mediul organizațional actual cunoaște multe provocări și este în continuă schimbare. Sunt schimbări ce vin din piața globală sau locală, de mediul politic, noi reglementări și legislație, schimbări ce țin de automatizarea și digitalizarea muncii, de eficientizare … Una din perspectivele larg răspândite în organizațiile prezentului este perspectiva VUCA, acronime care ne spun că mediul organizațional actual este unul volatil, incert, complex și ambiguu (acronimele vin din limba engleză: Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous). 

Acest context face ca nevoia de oameni talentați, oameni cu abilități tehnice și abilități interpersonale înalte, să fie căutați și apreciați. Din experiența noastră în recrutarea și selecția profesioniștilor talentați, în dezvoltarea și antrenarea lor, am ideentificat 50 de abilități utile care ne pot poziționa ca un profesionist talentat în piața muncii.   

1. Comunicare efectivă: capacitatea de a transmite clar şi concis informaţii, de a asculta activ şi de a rezolva conflicte

2. Lucru în echipă: abilitatea de a colabora cu alţi oameni, de a contribui la un mediu pozitiv de lucru şi de a atinge obiective comune

3. Spirit de iniţiativă: disponibilitatea de a începe proiecte şi de a face lucrurile să se întâmple, fără a aştepta instrucţiuni sau direcţionări

4. Adaptabilitate: capacitatea de a se acomoda la schimbări şi la situaţii noi, de a-şi schimba perspectivele şi de a găsi soluţii la probleme

5. Planificare şi organizare: capacitatea de a-şi stabili priorităţile, de a-şi gestiona timpul eficient şi de a-şi atinge obiectivele

6. Rezolvarea problemelor: abilitatea de a identifica problemele, de a analiza informaţiile şi de a găsi soluţii eficiente

7. Gândire critică: capacitatea de a evalua informaţiile, de a forma opinii bazate pe dovezi şi de a lua decizii informate

8. Creativitate: capacitatea de a găsi soluţii originale şi inovatoare la probleme

9. Leadership: abilitatea de a-ți motiva echipa, de a fi un model pozitiv,  de a atrage şi susţine oamenii în atingerea obiectivelor

10. Aptitudini tehnice: cunoştinţe şi abilităţi în utilizarea anumitor instrumente tehnologice sau software-uri

11. Aptitudini de vânzări: capacitatea de a promova produse sau servicii, de a-şi atrage şi convinge clienţii

12. Aptitudini financiare: cunoştinţe solide despre managementul financiar şi al investiţiilor

13. Aptitudini de negociere: capacitatea de a face acorduri avantajoase pentru ambele părţi

14. Aptitudini lingvistice: capacitatea de a vorbi şi scrie fluent mai multe limbi

15. Reacţie la stres: capacitatea de a-şi menţine calmul şi echilibrul în situaţii stresante sau presante.

16. Aptitudini de prezentare: capacitatea de a susţine prezentări clare, convingătoare şi atractive

17. Empatie: capacitatea de a înţelege şi a empatiza cu emoţiile şi perspectivele altora

18. Aptitudini de mentorat: capacitatea de a ajuta alţi oameni să-şi dezvolte abilităţile şi să atingă obiectivele lor

19. Aptitudini de management: capacitatea de a coordona şi de a dirija activităţile unei echipe sau ale unei organizaţii

20. Spirit antreprenorial: abilitatea de a identifica oportunităţi de afaceri, de a-şi începe propriul business şi de a-l dezvolta

21. Aptitudini de public speaking: capacitatea de a vorbi în public, de a capta atenţia audienţei şi de a livra mesajul clar

22. Aptitudini de research: capacitatea de a căuta, a evalua şi a utiliza informaţii relevante

23. Aptitudini de leadership: capacitatea de a inspira, motiva şi ghida alţi oameni către atingerea unui scop comun.

24. Aptitudini organizaţionale: capacitatea de a planifica, a prioritiza şi a gestiona timpul eficient

25. Aptitudini de problem solving: capacitatea de a identifica problemele şi de a găsi soluţii eficiente

26. Comunicare efectivă: capacitatea de a se exprima clar şi de a asculta activ

27. Aptitudini interpersonale: capacitatea de a interacţiona cu oamenii, de a construi relaţii solide şi de a lucra în echipă

28. Adaptabilitate: capacitatea de a se adapta la schimbări şi la noi situaţii

29. Aptitudini de gestionare a timpului: capacitatea de a-şi gestiona timpul şi de a-şi atinge obiectivele în termenele stabilite

30. Aptitudini de luare a deciziilor: capacitatea de a lua decizii informate, rapide şi eficiente.

31. Aptitudini de rezolvare a conflictelor: capacitatea de a aborda şi a rezolva conflictele constructiv

32. Aptitudini de negociere: capacitatea de a face acorduri avantajoase pentru ambele părţi

33. Cunoştinţe în marketing: capacitatea de a promova produse sau servicii şi de a-şi atrage clienţii

34. Aptitudini de team building: capacitatea de a crea un mediu de lucru pozitiv şi de a construi o echipă puternică

35. Cunoştinţe în managementul proiectelor: capacitatea de a planifica şi de a coordona proiecte eficient

36. Aptitudini de prezentare: capacitatea de a susţine prezentări clare, convingătoare şi atractive

37. Aptitudini de lucru sub presiune: capacitatea de a performa eficient în situaţii stresante sau presante

38. Aptitudini de motivare: capacitatea de a-şi motiva echipa şi de a-i ajuta să atingă obiectivele

39. Cunoştinţe în tehnologie: capacitatea de a utiliza tehnologia pentru a îmbunătăţi procesele de lucru

40. Aptitudini de evaluare: capacitatea de a evalua şi a critica informaţiile şi ideile

41. Aptitudini de mentorat: capacitatea de a ajuta alţi oameni să-şi dezvolte abilităţile şi să atingă obiectivele lor

42. Cunoştinţe în public speaking: capacitatea de a vorbi în public, de a capta atenţia audienţei şi de a livra mesajul clar

43. Aptitudini de networking: capacitatea de a construi relaţii solide cu alte persoane sau organizaţii

44. Aptitudini de cercetare: capacitatea de a căuta, a evalua şi a utiliza informaţii relevante

45. Aptitudini de publicare: capacitatea de a publica lucrări academice sau de a scrie articole de specialitate

46. Aptitudini de delegare: capacitatea de a delega responsabilităţile eficient şi de a-şi administra timpul

47. Cunoştinţe în gestionarea resurselor umane: capacitatea de a recruta, a antrena şi a motiva angajaţii pentru a atinge obiectivele organizaţiei

48. Aptitudini de strategie şi planificare: capacitatea de a crea şi de a implementa strategii eficiente pentru atingerea obiectivelor

49. Aptitudini de pregătire a bugetelor: capacitatea de a crea şi de a gestiona bugete eficient

50. Aptitudini de lider: capacitatea de a inspira şi de a ghida oamenii pentru a atinge obiective comune.

50 de abilități poate fi o cantitate impresionantă, însă din experiența practică, noi știm că atunci când avem mintea deschisă către învățare și dezvoltare continuăă, toate aceste abilități sunt dobândite pe parcurs, proiect cu proiect. Este important sa ne concentram pe dezvoltarea continuă a acestor aptitudini prin expunerea la inițiative și proiecte noi, în organizație și în afara ei, cursuri și proiecte personale pentru a le putea demonstra în mod eficient la locul de muncă dar și în CV si interviuri.

Coachii și consilierii profesioniști din echipa noastră sunt bine pregătiți, cunosc piața muncii actuală și te pot susține în dezvoltarea ta continuă. Orice proiect începe cu o conversație.